Hiển thị 33–40 của 40 kết quả

Thùng nhựa đặc B6 KT : 438 x 293 x 252 mm

Thùng nhựa đặc B6  Kích thước ngoài 438 x 293 x 252 mm  Kích thước trong 382 x 260 x 242 mm  Trọng lượng  2.8kg  Nguyên liệu  PP  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ, cài Card theo yêu cầu Quý khách hàng.
Compare

Thùng nhựa đặc B8 KT : 520 x 424 x 220 mm

B8  Kích thước ngoài 520 x 424 x 220 mm  Kích thước trong 480 x 392 x 215 mm  Trọng lượng  2.2kg  Nguyên liệu  PP  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ, cài Card theo yêu cầu Quý khách hàng.
Compare

Thùng nhựa đặc B9 KT : 495 x 395 x 115 mm

  B9  Kích thước ngoài 495 x 395 x 115 mm  Kích thước trong 455 x 365 x 105 mm  Trọng lượng  1.6kg  Nguyên liệu  PP  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ, cài Card theo yêu cầu Quý khách hàng.
Compare

Thùng nhựa đặc B10 kích thước 495 x 395 x 235 mm

  Thùng nhựa đặc B10  Kích thước ngoài 495 x 395 x 235 mm  Kích thước trong 455 x 365 x 225 mm  Trọng lượng  1.6kg  Nguyên liệu  PP  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ, cài Card theo yêu cầu Quý khách hàng.
Compare

Thùng nhựa đặc B12 KT : 350 x 253.5 x 100 mm

 Thùng nhựa đặc B12  Kích thước ngoài   350 x 253.5 x 100 mm  Kích thước trong   312.5 x 220.4 x 95 mm  Trọng lượng  1.6kg  Nguyên liệu  PP  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng  
Compare

Thùng nhựa đặc A7 KT : 360 x 296 x 138 mm

Thùng nhựa đặc A7  Kích thước ngoài 360 x 296 x 138 mm  Kích thước trong 300 x 240 x 135 mm  Trọng lượng  1.2kg  Nguyên liệu  PP  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ, cài Card theo yêu cầu Quý khách hàng.
Compare

Thùng nhựa đặc A4 KT : 235 x 150 x 80 mm

Thùng nhựa đặc A4  Kích thước ngoài 235 x 155 x 80 mm  Kích thước trong 200 x 135 x 75 mm  Trọng lượng 120g  Nguyên liệu  PP  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ, cài Card  theo yêu cầu Quý khách hàng.
Compare

Thùng nhựa đặc A3 KT : 370 x 305 x 160 mm

  Thùng nhựa đặc A3  Kích thước ngoài 370 x 305 x 160 mm  Kích thước trong 330 x 270 x 140 mm  Trọng lượng  950 g  Nguyên liệu  PP  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ, cài Card theo yêu cầu Quý khách hàng.
Compare