Hiển thị 1–16 của 20 kết quả

Thùng nhựa rỗng PS023 KT : 560 x 365 x 220 mm

Thùng nhựa rỗng PS023 – Thương hiệu Nhựa Đức Anh  Kích thước ngoài 600 x 400 x 230 mm  Kích thước trong 560 x 365 x 220 mm  Trọng lượng 1.8kg  Nguyên liệu  PP  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ, cài Card, tạo vách ngăn, nắp đậy theo yêu cầu Quý khách hàng.
Compare

Thùng nhựa rỗng HS013 KT : 560 x 375 x 300 mm

Thùng nhựa rỗng HS013  Kích thước ngoài 560 x 375 x 300 mm  Kích thước trong 550 x 365 x 290mm  Trọng lượng  1.6kg  Nguyên liệu  PP  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ, cài Card theo yêu cầu Quý khách hàng.
Compare

Thùng nhựa rỗng HS014 KT : 610 x 420 x 250 mm

Thùng nhựa rỗng HS 014   Kích thước ngoài 610 x 420 x 250 mm  Kích thước trong 600 x 400 x 240mm  Trọng lượng  1.6 kg  Nguyên liệu  PP  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ, cài Card theo yêu cầu Quý khách hàng.
Compare

Thùng nhựa rỗng HS012 kích thước 505 x 350 x 310 mm

  Thùng nhựa rỗng HS 012   Kích thước ngoài  505 x 350 x 310 mm  Kích thước trong  500 x 340 x 300mm  Trọng lượng  1.8 kg  Nguyên liệu  PP  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ, cài Card theo yêu cầu Quý khách hàng.
Compare

Thùng nhựa rỗng HS008 KT : 610 x 420 x 150 mm

Thùng nhựa rỗng HS008  Kích thước ngoài  610 x 420 x 150 mm  Kích thước trong  600 x 400 x 140mm  Trọng lượng  1.8kg  Nguyên liệu   PP  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ, cài Card, tạo vách ngăn, nắp đậy theo yêu cầu Quý khách hàng. Đánh giá sản phẩm
Compare

Thùng nhựa rỗng HS020 KT : 585 x 385 x 180 mm

Thùng nhựa rỗng HS020  Kích thước ngoài 585 x 385 x 180 mm  Kích thước trong 580 x 380 x 170mm  Trọng lượng 1.6kg  Nguyên liệu PP  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ, cài Card theo yêu cầu Quý khách hàng.
Compare

Thùng nhựa rỗng HS016 KT : 595 x 400 x 190 mm

Thùng nhựa rỗng HS016 KT  Kích thước ngoài 595 x 400 x 190 mm  Kích thước trong 590 x 390 x 180mm  Trọng lượng  Nguyên liệu PP  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ, cài Card, tạo vách ngăn, nắp đậy theo yêu cầu Quý khách hàng.
Compare

Thùng nhựa rỗng HS 010 KT : 610 x 420 x 100 mm

Thùng nhựa rỗng HS 010  Kích thước ngoài 610 x 420 x 100 mm  Kích thước trong 600 x 400 x 90mm  Trọng lượng 1.2kg  Nguyên liệu PP  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ, cài Card theo yêu cầu Quý khách hàng.
Compare

Thùng nhựa rỗng HS015 KT : 1186 x 886 x 668 mm / 26 bánh xe

Thùng nhựa rỗng  HS 015    Kích thước ngoài 1186 x 886 x 668 mm   /    26 bánh xe  Kích thước trong 1175 x 875 x 655mm  Trọng lượng 12kg  Nguyên liệu PP  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ, cài Card theo yêu cầu Quý khách hàng.    
Compare

Thùng nhựa rỗng HS 009 KT : 610 x 420 x 190 mm

Thùng nhựa rỗng HS 009  Kích thước ngoài 610 x 420 x 190 mm  Kích thước trong 600 x 400 x 180 mm  Trọng lượng 1.7kg  Nguyên liệu  PP  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ, cài Card theo yêu cầu Quý khách hàng.
Compare

Thùng nhựa rỗng HS002 KT : 525 x 355 x 150 mm

Thùng nhựa rỗng HS002   Kích thước ngoài 525 x 355 x 150 mm  Kích thước trong 515 x 340 x 140mm  Trọng lượng 1.55kg  Nguyên liệu PP  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ, cài Card, tạo vách ngăn, nắp đậy theo yêu cầu Quý khách hàng.
Compare

Thùng nhựa rỗng HS004 KT : 610 x 420 x 310 mm

  Thùng nhựa rỗng HS004  Kích thước ngoài 610 x 420 x 310 mm  Kích thước trong 600 x 400 x 300 mm  Trọng lượng 1.9kg  Nguyên liệu PP  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàn Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ, cài Card theo yêu cầu Quý khách hàng.
Compare

Thùng nhựa rỗng HS011 KT : 715x465x330 mm

Thùng nhựa rỗng HS 011  Kích thước ngoài 715 x 465 x 330 mm  Kích thước trong 700 x 450 x 320 mm  Trọng lượng 2.8kg  Nguyên liệu  PP  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ, cài Card theo yêu cầu Quý khách hàng. Hình ảnh chi tiết của sản phẩm
Compare

Thùng nhựa rỗng HS 0199 KT : 780 x 500 x 430 mm

Thùng nhựa rỗng HS 0199  Kích thước ngoài 780 x 500 x 430 mm  Kích thước trong 775 x 440 x 420 mm  Chủng loại Loại có 05 bánh xe   /   Loại không có bánh xe  Nguyên liệu  PP  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ, cài Card theo yêu cầu Quý khách hàng.
Compare

Thùng nhựa rỗng HS022 KT : 850 x 630 x 525 mm / 08 bánh xe

Thùng nhựa rỗng HS022  Kích thước ngoài 850 x 630 x 525 mm   /    08 bánh xe  Kích thước trong 835 x 620 x 515 mm  Trọng lượng 7.5kg  Nguyên liệu  PP  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ, cài Card theo yêu cầu Quý khách hàng.
Compare

Thùng nhựa rỗng HS027 KT : 600 x 460 x 425 mm

Thùng nhựa rỗng HS027  Kích thước ngoài 600 x 460 x 425mm  Kích thước trong 580 x 450 x 415 mm  Trọng lượng  1.95kg.  Nguyên liệu  PP  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ, cài Card theo yêu cầu Quý khách hàng.
Compare