• Nhựa Mới

    Nhựa Mới

    15 Products

Hiển thị 1–16 của 17 kết quả

Nhựa Pallet cốc DAC KT 1200 x 1000 x 140mm

Nhựa Pallet cốc DAC KT 1200 x 1000 x 140mm Thông số kỹ thuật: Tải trọng tĩnh: 2000kg Trải trọng động: 1000kg Màu sắc: Xanh dương, đỏ, vàng

Pallet nhựa PL08LK – KT: 1200 x 1000 x 145 mm

Pallet nhựa PL 08 LK   –  mới   Kích thước ngoài   1200 x 1000 x 145 mm Đường nâng   04 Tải trọng tĩnh   4000 kg Tải trọng động   1000 kg Trọng lượng    9,8 kg Số điểm chống trượt      20  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng   Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ theo yêu cầu Quý khách hàng.

Pallet nhựa PL09LK – KT 1100 x 1100 x 150 mm

Pallet nhựa PL 09 LK – Là loại pallet 2 mặt có nút chống trượt ở cả hai mặt –  Kích thước: 1100 x 1100 x 150 mm – Tải trọng động: 1000 kg – Tải trọng tĩnh: 2500 kg – Trọng lượng: 11.5 kg (+-0.3 kg) – Có 20 nút trượt ở cả hai mặt

Pallet nhựa PL04LS Kích thước : 1000 x 600 x 100 mm

Pallet PL 04 LS Kích thước ngoài  1000 x 600 x 100 mm Đường nâng    02 Tải trọng tĩnh  1000 kg Tải trọng động   500 kg Trọng lượng     5.5 kg Số điểm chống trượt  Tự chống trượt  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ,theo yêu cầu Quý khách hàng.

Pallet nhựa PL16LK, Kích thước : 1200 x 1200 x 150 mm

Pallet PL 16 LK Kích thước ngoài 1200 x 1200 x 150 mm Đường nâng    04 Tải trọng tĩnh 4000 kg Tải trọng động 2000 kg Trọng lượng     17 kg Số điểm chống trượt      17  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ, cài Card, tạo vách ngăn, nắp đậy theo yêu cầu Quý khách hàng.

Pallet nhựa PL10LK, Kích thước : 1200 x 1000 x 150 mm

Pallet PL 10 LK Kích thước ngoài 1200 x 1000 x 150 mm Đường nâng  04 Tải trọng tĩnh  5000 kg Tải trọng động  2400 kg Trọng lượng  18.4 kg Số điểm chống trượt  16  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ theo yêu cầu Quý khách hàng.

Pallet nhựa PL07LS, Kích thước : 600 x 600 x 100 mm

Pallet PL 07 LS Kích thước ngoài 600 x 600 x 100 mm Đường nâng  2 Tải trọng tĩnh 100 kg Tải trọng động  50 Trọng lượng  2.5 kg Số điểm chống trượt Tự chống trượt  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ theo yêu cầu Quý khách hàng.

Pallet nhựa PL15LK, Kích thước : 1100 x 1100 x 125 mm

Pallet PL 15 LK Kích thước ngoài  1100 x 1100 x 125 mm Đường nâng    04 Tải trọng tĩnh  3000 kg Tải trọng động  1000 kg Trọng lượng     17 kg Số điểm chống trượt      17  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ theo yêu cầu Quý khách hàng.

Pallet nhựa PL05LK Kích thước : 1200 x 1000 x 150 mm

Pallet PL 05 LK Kích thước ngoài 1200 x 1000 x 150 mm Đường nâng  04 Tải trọng tĩnh  4000 kg Tải trọng động  1000 kg Trọng lượng     22 kg Số điểm chống trượt     20  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ, cài Card theo yêu cầu Quý khách hàng.

Pallet nhựa PL04LK Kích thước : 1200 x 1000 x 150 mm

Pallet PL 04 LK Kích thước ngoài 1200 x 1000 x 150 mm Đường nâng 04 Tải trọng tĩnh 4000 kg Tải trọng động 1000 kg Trọng lượng     17 kg Số điểm chống trượt      17  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ theo yêu cầu Quý khách hàng.

Pallet nhựa PL03LS Kích thước : 1200 x 1000 x 78 mm

Pallet PL 03 LS Kích thước ngoài  1200 x 1000 x 78 mm Đường nâng   04 Tải trọng tĩnh  3000 kg Tải trọng động   800 kg Trọng lượng     13 kg Số điểm chống trượt     12  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ, cài Cardtheo yêu cầu Quý khách hàng.

Pallet nhựa PL02LS Kích thước : 1200 x 1000 x 78 mm

Pallet PL 02 LS Kích thước ngoài 1200 x 1000 x 78 mm Đường nâng 04 Tải trọng tĩnh 3000 kg Tải trọng động 800 kg Trọng lượng     12 kg Số điểm chống trượt      18  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ theo yêu cầu Quý khách hàng.

Pallet nhựa PL02HG Kích thước : 1200 x 1000 x 145 mm

Pallet PL 02 HG Kích thước ngoài 1200 x 1000 x 145 mm Đường nâng  04 Tải trọng tĩnh 4000 kg Tải trọng động 1500 kg Trọng lượng     26 kg Số điểm chống trượt         24  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ  theo yêu cầu Quý khách hàng.

Pallet nhựa PL01LS Kích thước : 1200 x 1000 x 150 mm

Pallet PL 01 LS Kích thước ngoài  1200 x 1000 x 150 mm Đường nâng    04 Tải trọng tĩnh  3000 kg Tải trọng động  1000 kg Trọng lượng     15 kg Số điểm chống trượt  Tự chống trượt  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ theo yêu cầu Quý khách hàng.

Pallet nhựa PL01LK Kích thước : 1200 x 800 x 180 mm

Pallet PL 01 LK Kích thước ngoài 1200 x 800 x 180 mm Đường nâng    04 Tải trọng tĩnh  4000 kg Tải trọng động  1000 kg Trọng lượng     18 kg Số điểm chống trượt  Tự chống trượt  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ theo yêu cầu Quý khách hàng.

Pallet nhựa PL01HG Kích thước : 1200 x 1000 x 145 mm

Pallet PL 01 HG Kích thước ngoài 1200 x 1000 x 145 mm Đường nâng  04 Tải trọng tĩnh  5000 kg Tải trọng động  1500 kg Trọng lượng     25 kg Số điểm chống trượt     36  Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng Sản phẩm với nhiều màu sắc đa dạng có thể in Logo, in chữ theo yêu cầu Quý khách hàng.