Hiển thị tất cả 14 kết quả

Bánh xe B6

Mã hàng B6  Trọng tải  Kg 125  Màu sắc Đen Chất liệu Cao su và gang Đường kính bánh xe  mm 150 Độ dày bánh xe mm 40 Chiều cao ống bạc đạn mm 48  Lỗ bạc đạn mm 40  Trọng lượng bánh xe  Kg 1.5  
Compare

Bánh xe B5

Mã hàng B5  Trọng tải  Kg 100  Màu sắc Đen Chất liệu Cao su và gang Đường kính bánh xe  mm 125 Độ dày bánh xe mm 41 Chiều cao ống bạc đạn mm 46  Lỗ bạc đạn mm 40  Trọng lượng bánh xe  Kg 1.2  
Compare

Bánh xe 8 x 3

Mã hàng 8 x 3  Trọng tải  Kg 300  Màu sắc Đen Chất liệu Cao su và gang Đường kính bánh xe  mm 200 Độ dày bánh xe mm 68 Chiều cao ống bạc đạn mm 72  Lỗ bạc đạn mm 47  Trọng lượng bánh xe  Kg 3.8  
Compare

Bánh xe 8 x 2

Mã hàng 8 x 2  Trọng tải  Kg 200  Màu sắc Đen Chất liệu Cao su và gang Đường kính bánh xe  mm 190 Độ dày bánh xe mm 46 Chiều cao ống bạc đạn mm 46  Lỗ bạc đạn mm 40  Trọng lượng bánh xe  Kg 2.3  
Compare

Bánh xe 6 x 2

Mã hàng 6 x 2  Trọng tải  Kg 150  Màu sắc Đen Chất liệu Cao su và gang Đường kính bánh xe  mm 143 Độ dày bánh xe mm 44 Chiều cao ống bạc đạn mm 44  Lỗ bạc đạn mm 40  Trọng lượng bánh xe  Kg 1.28
Compare

Bánh xe 125 x 45

Mã hàng 125 x 45  Trọng tải  Kg 80  Màu sắc Đen Chất liệu Cao su và gang Đường kính bánh xe  mm 125 Độ dày bánh xe mm 39 Chiều cao ống bạc đạn mm 41  Lỗ bạc đạn mm 35  Trọng lượng bánh xe  Kg 0.7
Compare

Bánh xe 12 x 3

Mã hàng 12 x 3  Trọng tải  Kg 300  Màu sắc Đen Chất liệu Cao su và gang Đường kính bánh xe  mm 300 Độ dày bánh xe mm 76 Chiều cao ống bạc đạn mm 76  Lỗ bạc đạn mm 62  Trọng lượng bánh xe  Kg 7.6
Compare

Bánh xe 12 x 2

Mã hàng 12 x 2  Trọng tải  Kg 200  Màu sắc Đen Chất liệu Cao su và gang Đường kính bánh xe  mm 300 Độ dày bánh xe mm 50 Chiều cao ống bạc đạn mm 50  Lỗ bạc đạn mm 52  Trọng lượng bánh xe  Kg 5.5
Compare

Bánh xe 100 x 38

Mã hàng 100 x 38  Trọng tải  Kg 80  Màu sắc Đen Chất liệu Cao su và gang Đường kính bánh xe  mm 100 Độ dày bánh xe mm 34 Chiều cao ống bạc đạn mm 38  Lỗ bạc đạn mm 35  Trọng lượng bánh xe  Kg 0.46
Compare

Bánh xe 10 x 3

Mã hàng 10 x 3  Trọng tải  Kg 250  Màu sắc Đen Chất liệu Cao su và gang Đường kính bánh xe  mm 250 Độ dày bánh xe mm 70 Chiều cao ống bạc đạn mm 70  Lỗ bạc đạn mm 47  Trọng lượng bánh xe  Kg 5.3
Compare

Bánh xe 10 x 2 1/2

Mã hàng 10 x 2 1/2  Trọng tải  Kg 200  Màu sắc Đen Chất liệu Cao su và gang Đường kính bánh xe  mm 250 Độ dày bánh xe mm 63 Chiều cao ống bạc đạn mm 63  Lỗ bạc đạn mm 54  Trọng lượng bánh xe  Kg 4.7
Compare

Bánh xe 10 x 2

Mã hàng 10 x 2  Trọng tải  Kg 200  Màu sắc Đen Chất liệu Cao su và gang Đường kính bánh xe  mm 235 Độ dày bánh xe mm 48 Chiều cao ống bạc đạn mm 48  Lỗ bạc đạn mm 47  Trọng lượng bánh xe  Kg 3.0
Compare

Bánh xe B4

  Mã hàng B4  Trọng tải  Kg 100  Màu sắc Đen Chất liệu Cao su và gang Đường kính bánh xe  mm 100 Độ dày bánh xe mm 35 Chiều cao ống bạc đạn mm 38  Lỗ bạc đạn mm 35  Trọng lượng bánh xe  Kg 0.7  
Compare

Bánh xe B8

Mã hàng B8  Trọng tải  Kg 150  Màu sắc Đen Chất liệu Cao su và gang Đường kính bánh xe  mm 200 Độ dày bánh xe mm 43 Chiều cao ống bạc đạn mm 50  Lỗ bạc đạn mm 47  Trọng lượng bánh xe  Kg 2.3  
Compare