Hiển thị 1–16 của 19 kết quả

Thùng nhựa chữ nhật dung tích 200 lít KT : 91 x 76 x 41 cm

Thùng nhựa chữ nhật dung tích 200 lít Kích thước ngoài 91 x 76 x 41 cm Kích thước trong 78 x 74 x 39 cm Nguyên liệu PP Màu sắc Xanh dương  

Thùng nhựa dung tích 500 lít KT : 132 x 95 x 66 cm

Thùng nhựa dung tích 500 lít Kích thước ngoài 132 x 95 x 66 cm Kích thước trong 129 x 92 x 62 cm Nguyên liệu PP Màu sắc Xanh dương

Thùng nhựa dung tích 750 lít KT : 151 x 110 x 72 cm

Thùng nhựa dung tích 750 Kích thước ngoài 151 x 110 x 72 cm Kích thước trong 149 x 107 x 70 cm Nguyên liệu PP Màu sắc Xanh dương

Thùng nhựa hình chữ nhật dung tích 100 lít KT : 85 x 65 x 31 cm

Thùng nhựa hình chữ nhật dung tích 100 lít Kích thước ngoài 850 x 650 x 310 mm Kích thước trong 840 x 620 x 290 mm Nguyên liệu PP Màu sắc Xanh dương Xanh lá Đỏ Vàng

Thùng nhựa tròn dung tích 2000 lít KT : Ø 194 – 165 x 84 cm

Thùng nhựa tròn 2000 lít Thùng tròn 2000 lít Kích thước : vòng miệng 194, vòng đáy 165, cao 84 cm

Thùng nhựa tròn dung tích 1500 lít KT : Ø 172 – 144 x 82 cm

Thùng nhựa tròn 1500 lít Thùng tròn 1500 lít Kích thước : vòng miệng 172, vòng đáy 144, cao 82 cm

Thùng nhựa tròn dung tích 750 lít KT : Ø 128 – 102 x 77 cm

Thùng nhựa tròn 750 lít Thùng tròn 750 lít Kích thước : vòng miệng 128, vòng đáy 102, cao 77cm

Thùng nhựa tròn dung tích 1000 lít KT : Ø 146 – 118 x 79 cm

Thùng nhựa tròn 1000 lít Thùng tròn 1000 lít Kích thước : vòng miệng 146, vòng đáy 118, cao 79 cm

Thùng nhựa tròn dung tích 400 lít KT : Ø 127 – 110 x 43 cm

Thùng nhựa tròn 400 lít Thùng tròn 200 lít Kích thước : vòng miệng 76, vòng đáy 60, cao 43cm

Thùng nhựa tròn dung tích 500 lít KT : Ø 108 – 82 x 77 cm

Thùng nhựa tròn 500 lít Thùng tròn 500 lít Kích thước : vòng miệng 108, vòng đáy 82, cao 77cm

Thùng nhựa tròn dung tích 350 lít KT : Ø 97 – 75 x 68 cm

Thùng nhựa tròn 350 lít Thùng tròn 350 lít Kích thước : vòng miệng 97, vòng đáy 75, cao 68cm

Thùng nhựa tròn dung tích 250 lít KT : Ø 87 – 65 x 60 cm

Thùng nhựa tròn 250 lít Thùng tròn 250 lít Kích thước : vòng miệng 87, vòng đáy 65, cao 60cm

Thùng nhựa tròn dung tích 200 lit KT : Ø76-60×59 cm

Kích thước : Ø76-60×59 cm Nguyên liệu  :   PP Xuất sứ  :   Nhựa Đức Anh Màu sắc : Xanh dương